Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie jak jej znáte i neznáte... //www.youtube.com/watch?v=Le6XbBSxSBo


5. 12. 2010 10:57

Zkušenost sv. Ignáce s působením různých duchů „Nicméně v tom však byl tento rozdíl: když se zabýval myšlenkou světskou, pociťoval sice velké potěšení, ale když se jí později unavil a opustil ji, zjistil, že je vyprahlý a nespokojený. Když však…


5. 12. 2010 10:55

Pravidla pro rozlišování duchů II. Pravidla pro přesnější rozlišování duchů: dalších 8 pravidel, která se hodí spíše pro 2. týden Duchovních cvičení 1. pravidlo: Je vlastní Bohu a jeho andělům, dávat v jejich hnutích pravé potěšení a duchovní radost…


3. 12. 2010 22:21

Pravidla pro rozlišování duchů I. aby se nějak vycítila a poznávala rozličná hnutí, která vznikají v duši: dobrá, aby se přijímala, a špatná, aby se odmítala prvních 14 pravidel, které spíše odpovídají 1. týdnu Duchovních cvičení 1. pravidlo: U těch…


3. 12. 2010 21:22

Setkání s ignaciánskou spiritualitou VIII. - Pravidla pro rozlišování duchů I., P. Josef Stuchlý SJ http://www.vkhbrno.cz/multimedia/prednaska_ignacka-spiritualita_pravidla-rozlisovani-duchu.mp3


3. 12. 2010 21:20

Setkání s ignaciánskou spiritualitou VII. - Rozhodnout se (druhý týden exercicií), P. Mirek Herold SJ http://www.vkhbrno.cz/multimedia/prednaska_ignacka-spiritualita_rozhodnout-se.mp3


3. 12. 2010 21:19

Setkání s ignaciánskou spiritualitou VI. - Tajemství hříchu (První týden exercicií), P. Mirek Herold SJ http://www.vkhbrno.cz/multimedia/prednaska_ignacka-spiritualita_tajemstvi-hrichu.mp3


3. 12. 2010 21:17

Setkání s ignaciánskou spiritualitou V. - Dynamika Duchovních cvičení, P. Josef Stuchlý SJ http://www.vkhbrno.cz/multimedia/prednaska_ignacka-spiritualita_dynamika-duchovnich-cviceni.mp3


3. 12. 2010 21:16

Setkání s ignaciánskou spiritualitou IV. - Modlitba, P. Mirek Herold SJ http://www.vkhbrno.cz/multimedia/prednaska_ignacka-spiritualita_modlitba.mp3


3. 12. 2010 21:14

Setkání s ignaciánskou spiritualitou III. - Stavět na pevných základech, P. Mirek Herold SJ http://www.vkhbrno.cz/multimedia/prednaska_ignacka-spiritualita_stavet-na-pevnych-zakladech.mp3


Autor blogu Grafická šablona